Nyanslutning

Anslutning av fastighet

Ansökan om anslutning
Äger du en fastighet inom SiDnets verksamhetsområde som idag saknar anslutning till fibernätet, men önskar ansluta den?
Skicka en förfrågan om anslutningsmöjligheter till info@sidnet.se eller ring in till SiDnets telefon 0340-77 91 24. Det går också bra att kontakta ordförande Sven-Arne Bengtsson per telefon (se telefonnummer under menyvalet Styrelsen).

Offert
SiDnet tar därefter fram en offert specifikt för just din fastighet.
Minimikostnaden för en nyanslutning är i dagsläget (2010-08-01)

Projektkostnad 10.000,-
Insats 15.600,-
Efter offertens överlämnande till dig, tar du själv beslut om du vill ansluta fastigheten eller inte.
Tar du beslut om att ansluta fastigheten skall därefter avtal om medlemsskap slutas innan projektet går vidare.
Ladda ner blankett för nyanslutning

Projektering
Projekteringsarbetet påbörjas och kontakter med leverantörer av fiberanslutningen tas. Allt projekteringsarbete styrs av föreningen.
Samordning sker med fastighetsägaren innan arbetet påbörjas.

Byggnation
Vid utförandet av fiberindragningen behöver leverantörerna komma in i fastigheten för att dra in fiber, svetsa fiber i mediaomvandlaren samt leverera bostadsswitchen