Överlåtelse

Överlåtelse av medlemsskap

Vid överlåtelse av medlemsskap betalas inte insatsen tillbaka till säljaren av fastigheten. Säljaren skall inkludera insatsen i köpeskillingen för fastigheten.
Köparen skall alltså inte heller betala in någon ny insats till föreningen.

Vid försäljningen av fastigheten ska medlemskapet i SiDnet överlåtas till köparen genom att använda denna blankett.
Skriv ut blanketten i två exemplar. Köparen och säljaren tar varsitt exemplar. Ta en kopia på ett av avtalen, och skicka in det till föreningen under adress:

SiDnet
c/o Bengt Andersson
Karlsberg 22
432 77 TVÅÅKER